Logo

בין בריאות, אתיקה ומשפט

בין בריאות, אתיקה ומשפט

il_marketaccess-newnormail-sublogo2.png

il_marketaccess-newnormail-sublogo1.png

il_marketaccess_articles_sagitmorr.png

מאת שגית מור, ראש המרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה, הפקולטה למשפטים, אוני' חיפה

המרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה הוקם בשנת 1996 על ידי פרופסור אמנון כרמי והפך במהרה לגוף מרכזי בקידום הידע והפרקטיקה בתחומים אלו בארץ ובעולם. פרופ' אמנון כרמי הוא ממייסדי תחום המשפט ובריאות ותחום הביואתיקה בארץ וממעצבי תחום הוראת הביואתיקה בעולם.

 בשנת 2019 מונתה ד"ר שגית מור לעמוד בראש המרכז.

במהלך השנים קיים המרכז פעילויות רבות מספור בתחומים ומישורים מגוונים והצמיח מתוכו אקדמאים ואנשי מקצוע שהפכו לעמודי התווך בתחום. המרכז הוקם בפקולטה למשפטים וברשות המחקר ופעילויות המרכז נעשות בשיתוף פעולה עם ארגונים מקומיים, כגון ההסתדרות הרפואית בישראל, ולשכת עורכי הדין וכן עם ארגונים בינלאומיים, לרבות: אונסקו, ארגון הבריאות העולמי, הארגון הרפואי העולמי, הארגון הפסיכיאטרי העולמי, הארגון העולמי למשפט רפואי והארגון העולמי לחינוך רפואי.

המרכז מבקש לפתח אפיקי פעולה מגוונים לקידום המחקר העיוני והמעשי בתחומי המשפט הבריאות והביואתיקה, בארץ ומחוצה לה. זאת, באמצעות יצירת מסגרת אקדמית רב תחומית לשיתוף פעולה תוך אוניברסיטאי בין חוקרים מתחומי ידע שונים (משפטים, פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מקצועות הבריאות והרווחה, ניהול, כלכלה, מדעים ועוד) וכן על ידי יצירת שיתופי פעולה עם חוקרים ממוסדות וגופים מחקריים אחרים בארץ ועם מכוני מחקר ומרכזים מקבילים מחוץ לארץ.

מטרות יסוד

 1. המרכז יקדם את המחקר, ההוראה והידע בנושאים הנוגעים לבריאות משפט ואתיקה. המרכז יעסוק בתחומים הללו מנקודת מבט בין תחומית ורב תחומית ויעודד שיתופי פעולה בין חוקרים ממגוון דיסציפלינות, מתודולוגיות ופרספקטיבות ויספק מסגרת לתלמידי מחקר בתחומים אלה.
 2. המרכז יקיים כנסים, ימי עיון וסמינרים אקדמיים בהשתתפות מומחים מן הארץ ומחו"ל
 3. המרכז יערוך ימי עיון והשתלמויות המיועדים לאנשי מקצוע ולגורמים הפעילים בתחומי המשפט הבריאות והאתיקה ובתחומים משיקים, לרבות אנשי מקצועות הטיפול והרווחה, משפטנים, גופי ממשל, ארגוני חברה אזרחית, צרכנים והקהל הרחב.
 4. המרכז יקדם את החינוך וההוראה בתחום האתיקה הן במישור האקדמי באמצעות פיתוח קורסים ותכניות לימוד בתחום, והן במישור המקצועי, בקרב אנשי מקצוע, כגון מטפלים.
 5. המרכז יקיים פעילות ציבורית שמטרתה עידוד שיח ציבורי בנושאים הקשורים לתחומי המרכז, חיבור בין השחקנים השונים בשדה וקידום מדיניות ציבורית מושכלת.
 6. המרכז יפתח קשרים ושיתופי פעולה עם מוסדות וארגונים דומים בארץ ומחוץ לישראל.

תחומי פעולה:

 1. קתדרת אונסק"ו לביואתיקה – קתדרת אונסק"ו לביואתיקה הוקמה בשנת 2001 בראשות פרופ' אמנון כרמי. הקתדרה הוסמכה לקדם את ההוראה והמחקר בתחום הביואתיקה ולשם כך גיבשה תכנית הוראה חדשנית לחינוך לערכים אתיים בבתי ספר לרפואה ובקרב אנשי מקצוע בתחומי הבריאות והמשפט. לקתדרה מעל מאתיים סניפים בעשרות מדינות בחמש היבשות. הקתדרה הוציאה לאור ספרי הדרכה רבים להוראת הביואתיקה וחיזוק החינוך הביואתי בענפים מגוונים אשר תורגמו למספר שפות והופצו בקרב אנשי מקצוע ובתי ספר לרפואה ברחבי העולם. מדי שנה מארגנת הקתדרה כנס שנתי בינלאומי לביואתיקה ביחד עם ארגונים עולמיים נוספים. הקתדרה תמשיך לפעול באופן עצמאי לביסוס והרחבת תחומי פעילותה תוך חיזוק ממשקי הפעולה המשותפים עם המרכז.
 2. מחלקות – מחלקות המרכז מהוות את עמוד השדרה של פעילות המרכז. המחלקות יוצרות גשר בין אקדמיה מחקר, ופרקטיקה. עיקר פעילותן מכוון להפצת ידע בקרב אנשי מקצוע, אקדמיה והקהל הרחב, יצירת חיבורים מקצועיים, טיפוח חשיבה אתית רב-תחומית והנעת תהליכים המקדמים אתיקה בפרקטיקה הרפואית והמקצועית. המחלקות פועלות בדרכים מגוונות, בעיקר דרך עריכת ימי עיון ומפגשים בנושאי בריאות, משפט ואתיקה עבור קהלים מקצועיים מגוונים, לרבות אנשי מקצועות הבריאות, הרווחה, הטיפול, המשפט והביואתיקה.
 3. הוראה – המרכז מקדם את ההוראה באוניברסיטת חיפה בתחומי הבריאות משפט ואתיקה במספר דרכים.
  1. קורס מקוון בביואתיקה – הקורס הוכן על ידי פרופסור שי לין. הקורס המקוון פתוח לתלמידים מכל המכללות והאוניברסיטאות ולקהל הרחב ונרשמו אליו עד כה מאות משתתפים. בימים אלו נערכות ההכנות להקלטת קורס מקוון מקביל באנגלית.
  2. תכנית לתואר שני במשפט ובריאות בפקולטה למשפטים – התכנית הוקמה על ידי פרופ' כרמי לפני למעלה מעשור ועברה כעבור מספר שנים לניהולה של ד"ר מור. התכנית פתוחה למשפטנים בלבד, היא נלמדת במתכונת של ארבעה סמסטרים רציפים ולומדים בה כעשרים סטודנטים בכל מחזור. בתכנית מלמדים מרצים מן האוניברסיטה ומן החוץ (ביניהם פרופ' איסי דורון, פרופ' דניאל שפרלינג, ד"ר סיוון תמיר, ד"ר שמואל וולפמן ועוד).
 4. מחקר – בשנים הקרובות תתרחב פעילות המרכז במישור המחקרי והאקדמי ויתחזק הפן המחקרי של המרכז דרך יצירת מסגרות אקדמיות רב תחומיות המחברות בין חוקרים בתחומי הבריאות המשפט והאתיקה מן האוניברסיטה ומחוצה לה. לשם כך יתקיימו הפעילויות הבאות:
  1. הקמת פורום חוקרים-עמיתים רב תחומי – מסגרת אקדמית רב תחומית שתחבר בין חוקרים באוניברסיטה ומחוצה לה העוסקים בבריאות, משפט ואתיקה מפרספקטיבות מחקריות שונות, ותעודד יצירת שיתופי פעולה מחקריים פנים וחוץ אוניברסיטאיים תוך העמקת הידע הרב-תחומי. בפורום חברים חוקרים מתחומי ידע שונים, כולל משפטים, פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מקצועות הבריאות והרווחה ועוד.
  2. סדנא לתלמידי מחקר בתארים מתקדמים – מסגרת אקדמית תומכת לתלמידי מחקר בתארים מתקדמים הכוללת מפגשים בהם יוצגו עבודות המחקר בהתהוות (in progress) וכן יתקיימו מפגשים תומכי מחקר וכתיבה בהם ינתנו לתלמידים כלים לפיתוח חשיבה תאורטית ומתודולוגית מתקדמת וכן כלים מעשיים המסייעים בתהליך גיבוש המחקר, הכתיבה והפרסום ובהבנת השדה האקדמי. הסדנא תחל את פעילותה בסמסטר ב'. המרכז ישאף לספק מלגות לתלמידי מחקר נבחרים.
 5. כנסים וימי עיון – המרכז ימשיך ליזום ולארגן מדי שנה כנסים, ימי עיון, השתלמויות וסמינרים בנושאי בריאות, משפט ואתיקה. כנסים אלו יערכו במטרה להעמיק את הידע והחיבורים בין החוקרים השונים בתחומים אלה ובמטרה לבסס ולהעמיק את מעמדו המקצועי, המחקרי והאקדמי של המרכז בארץ ומחוצה לה. המרכז יקיים כנסים אקדמיים בהשתתפות מומחים מן הארץ ומחו"ל. כנסים אלו יסייעו בפיתוח קשרי עבודה ושיתופי פעולה עם מרכזי מחקר והוראה מובילים בתחום ויבקשו להשפיע על עיצוב המדיניות בתחומי פעילותו של המרכז.
 6. גיוס כספים – המרכז יגייס כספים ממגוון מקורות מימון לצורך ניהולו השוטף וקיום הפעילויות המתוכננות. המרכז יפנה ויעודד את עמיתי המחקר לפנות לקרנות מחקר כלליות וספציפיות בישראל ובחו"ל וכן יפנה לקרנות פילנטרופיות ולגופים ואנשים פרטיים במטרה לגייס תרומות. חלק מפעילות המרכז תמומן מגביית תשלום מהמשתתפים בפעילויות השונות.


Published

January 1, 2021