Logo

ECONOMEET

אוגוסט 2020

שיתוף פעולה בין חברת יאנסן ללהב פיתוח מנהלים

קורס ה-Economeet הוקם במסגרת שת"פ בין אוניברסיטת ת"א ביה"ס לניהול ע"ש רקנאטי להב- פיתוח מנהלים ויאנסן.

כלכלנים ואנשי כספים בקופות החולים הינם גורמים מקצועיים בעלי השכלה כללית נרחבת, אולם חלקם אינם מחזיקים בידע הייחודי במערכת הבריאות.

להב, הפקולטה לניהול ע"ש קולר אוניברסיטת תל-אביב, בשיתוף חברת יאנסן הקימה את התוכנית האקדמאית להעמקת הידע ויצירת שפה אחידה בהסתכלות ובבחינה של מודלים כלכליים והרחבת הידע בנושא כלכלת ושוק הבריאות, בין כלל הגורמים: קופות, בתי חולים, מחקר וחברות.

התכנית כוללת בין ארבע לחמישה מפגשים של חצאי ימי לימוד סביב נושאי הלימוד הרלוונטים, כגון: כלכלת בריאות, תקציב ובקרה ושיפור מיומנות אישית.

לאור ניסיוננו רב השנים בתכניות ניהול למערכת הבריאות, התוכנית הזו נותנת לבוגרים הקניית ידע ברמה גבוהה והאפשרות של למידה משותפת והפריה הדדית בין המשתתפים ויאפשרו את פיתוח ושיפור מערכת הבריאות הציבורית במדינת ישראל.

המשתתפים - כלכלנים, מנהלי רכש תרופות, בקרים ביחידות הרוקחות ומנהלי כספים המאיישים משרות במערכות הבריאות השונות ובקופות החולים והיא מותאמת לצרכים הייחודיים של אוכלוסיות אלה.

il_marketaccess-lahav-logo.png

marketaccess-economeet

סדנת יצירתיות

בהנחיית אריאל פליגלר

מצבי חירום ואסון רפואת חירום בעולם מבצעים, חילוצים בחו"ל

פרופ' קובי פלג

כלכלת בריאות ושינויים

פרופ' קובי גלזר

ניהול שרשרת אספקה

פרופ' גד אלון

רכש עולמי

פרופ' ליאו ליידרמן

הגיל השלישי