Logo

מערכת הבריאות ביום שאחרי
לקראת חוסן בריאותי, חברתי וכלכלי

9 בפברואר 2021

התובנה המרכזית שעלתה במפגשים הקודמים בסדרה הינה הצורך הבוער
בחיזוקה של מערכת הבריאות הציבורית והמערכות הכלכליות
והחברתיות התומכות בה.

המפגש המסכם יעסוק בחשיבה מחודשת על מדיניות הבריאות בישראל, הלקחים
שניתן להפיק מההתמודדות עם מגפת הקורונה והאפיקים ליצירת חוסן
בריאותי חברתי וכלכלי.

בהנחיית ד"ר שגית מור
ראש המרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

בהשתתפות:

דר' שלומית אבני
מנהלת האגף לתכנון מדיניות, מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי משרד הבריאות

דר' בועז לב
ראש הצוות לטיפול במגפות ונציב קבילות הציבור למקצועות הרופאיים משרד הבריאות

פרופ' דניאל שפרלינג
החוג לסיעוד, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות אוניברסיטת חיפה

דר' מיה נגב
ראש מגמת מנהל מערכות בריאות
בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
אוניברסיטת חיפה

דר' ריי ביטון
יו"ר ארגון המתמחים "מרשם" רופאה מתמחה, ביה"ס אסותא אשדוד

צפה בהקלטת המפגש>>>

נושאים דומים שעשויים לעניין אותך>>>

טיפול רפואי שיגרתי
במצב חירום רפואי

חסרים ומענים

המירוץ לחיסון

אתגרים, דילמות ותקוות

המידע שנמסר בכל מפגש הינו על דעת הדובר/המרצה ובאחריותו/ה בלבד