Logo

המירוץ לחיסון
אתגרים, דילמות ותקוות

12 בינואר 2021

החיסון לקורונה כבר כאן ואיתו הדילמות, החששות והתקוות שעל סדר היום הציבורי.

מהם האתגרים המדעיים בהפקת חיסון בזמן קצר?
האם ניתן לכפות חיסון?
מהי הדרך הנכונה לעודד את האוכלוסיה להתחסן?
איך לקדם שיח ציבורי מושכל ומודע בנושא?
כיצד מתמודדת מערכת הבריאות עם אתגרים אלה?

בהנחיית ד"ר שגית
ראש המרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

בהשתתפות:

גב' לירון זהר
מנהלת תחום תכניות לאומיות, חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר,
משרד הבריאות

פרופ' רון דיסקין
המחלקה לביולוגיה מבנית, מכון ויצמן למדע

ד"ר ארנון קרן
החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה

ד"ר אורי לרנר
מנהל מקצועי, עמותת מדעת - מדע ומידע למען בריאות המשפחה

ד"ר עו"ד מאיה פלד-רז
ראש המגמה לבריאות קהילה, ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה
יו"ר ועדת האתיקה המרכז הרפואי בני ציון

צפה בהקלטת המפגש>>>

נושאים דומים שעשויים לעניין אותך>>>

טיפול רפואי שיגרתי
במצב חירום רפואי

חסרים ומענים

מערכת הבריאות
ביום שאחרי

לקראת חוסן בריאותי
חברתי וכלכלי

המידע שנמסר בכל מפגש הינו על דעת הדובר/המרצה ובאחריותו/ה בלבד