Logo

טיפול רפואי שגרתי במצב חירום רפואי
חסרים ומענים

8 בדצמבר 2020

להתמודדות עם מגפת הקורונה השפעה ניכרת על מערכת הבריאות ועל האופי והאופן בו ניתנים שירותי בריאות שגרתיים. הצורך להקצות משאבים לטיפול בחולי
קורונה מחייב היערכות מחודשת של בתי וקופות החולים. החשש מהדבקה ומעומס מונע ממטופלים רבים לפנות לקבלת טיפול עד כדי פגיעה ממשית בבריאותם
ובאיכות חייהם.

במפגש זה נדון בשיקולים האתיים ובאתגרים הניצבים בפני מערכת הבריאות במתן טיפול שגרתי בעת קורונה, ובהשפעה על מטופלים ובני משפחותיהם.

בהנחיית ד"ר שגית

ראש המרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

בהשתתפות:

עו"ד נילי חיון דיקמן
נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
משרד הבריאות

פרופ' סלמאן זרקא
מנהל המרכז הרפואי זיו שבצפת

ד"ר מאיה פלד רז
ראש מגמת בריאות קהילה, ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה
יו"ר ועדת האתיקה, המרכז הרפואי בני ציון

גב' סיגל רגב רוזנברג
מנכ"לית קופת חולים מאוחדת

מר שמואל בן-יעקב
יו"ר האגודה לזכויות החולה

צפה בהקלטת המפגש>>>

נושאים דומים שעשויים לעניין אותך>>>

טיפול רפואי שיגרתי
במצב חירום רפואי

חסרים ומענים

מערכת הבריאות
ביום שאחרי

לקראת חוסן בריאותי
חברתי וכלכלי

המידע שנמסר בכל מפגש הינו על דעת הדובר/המרצה ובאחריותו/ה בלבד