Logo
marketaccess-newnormal-video02-head

בין ריחוק פיזי לריחוק חברתי
מחירים והשלכות לאורך זמן

17 בנובמבר 2020

מגפת הקורונה שינתה את פני המרחב הציבורי. השגת שליטה על ממדי התחלואה מחייבת אותנו מזה למעלה מחצי שנה בבידוד וריחוק פיזי וחברתי. לריחוק ההכרחי ישנן השלכות רבות בטווח הקצר והארוך והשפעה בלתי מבוטלת על הרווחה האישית, הבריאות הנפשית והפיזית, והמרקם החברתי בישראל.

במפגש נדון בהיבטים השונים של ריחוק פיזי וחברתי והשפעתם על אנשים עם מוגבלויות, בני הגיל השלישי וכלל האנשים בחברה.

בהנחיית גל גבאי, עיתונאית

בהשתתפות:

ד"ר שגית ארבל-אלון
רופאה ראשית, מנהלת מערך שירותי הבריאות
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ד"ר צבי פישל
יו"ר איגוד הפסיכיאטרים
מנהל מחלקה במרכז לבריאות הנפש "גהה"

ד"ר ארן ליביו
החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה

גב' אודלי-ה פיטוסי
מועמדת מטעם ישראל לוועדה המייעצת לאו״ם
בנושא האמנה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות,
יועצת מקצועית ומנחת קבוצות במכון מרחבים

עו"ד ד"ר מיטל סגל-רייך
הממונה הארצית לתחום ייצוג זקנים ובגירים בהליכים
לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
האגף לסיוע משפטי, משרד המשפטים

צפה בהקלטת המפגש>>>

נושאים דומים שעשויים לעניין אותך>>>

המירוץ לחיסון

אתגרים, דילמות ותקוות

ניהול בריאות הציבור

משימה אזרחית או ביטחונית?

המידע שנמסר בכל מפגש הינו על דעת הדובר/המרצה ובאחריותו/ה בלבד