Logo

לראשונה מול המצלמות
דוברי בתי החולים בחזית הקורונה

20 באפריל 2021

באתר מוצג מסמך תיעודי נדיר, לראשונה מול המצלמות חושפים דוברי בתי החולים את כל מה שלא ידעת או ראית מאחורי הקלעים של המחלקות קורונה והיחסים עם התקשורת.