Logo

סיפורו של המיקרוביום
בהנחיית ד"ר יותם סואץ

15 ביולי 2020

ד"ר יותם סואץ יציג את סיפורו של המיקרוביום והמעורבות שלו בהיבטים שונים הנוגעים בבריאות האדם.

צפה בהקלטת המפגש>>>

נושאים דומים שעשויים לעניין אותך>>>

חיסונים:
מרעיון
למנגנון

בהנחיית

ד"ר גל חיימוביץ

אושר
מבוסס
ראיות

בהנחיית

פרופ' יורם יובל

המידע שנמסר בכל מפגש הינו על דעת הדובר/המרצה ובאחריותו/ה בלבד